5593 Jonsujatha

5593 Jonsujatha (1991 JN1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 9 tháng 5 năm 1991 bởi E. F. HelinPalomar.

5593 Jonsujatha

Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 9 tháng 5 năm 1991
Độ nghiêng quỹ đạo 5.31460
Tên chỉ định thay thế 1991 JN1
Acgumen của cận điểm 339.91125
Kinh độ của điểm nút lên 167.63176
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.9
Độ bất thường trung bình 61.00865
Viễn điểm quỹ đạo 2.4925671
Tên chỉ định 5593
Độ lệch tâm 0.0975481
Khám phá bởi E. F. Helin
Chu kỳ quỹ đạo 1250.0672345
Cận điểm quỹ đạo 2.0494973