5592 Oshima

5592 Oshima (1990 VB4) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 14 tháng 11 năm 1990 bởi SuzukiUrataToyota.

5592 Oshima

Chu kỳ quỹ đạo 2064.6270713
Độ nghiêng quỹ đạo 8.51019
Cận điểm quỹ đạo 2.9747894
Nơi khám phá Toyota
Viễn điểm quỹ đạo 3.3715816
Tên chỉ định 5592
Độ bất thường trung bình 124.60206
Khám phá bởi SuzukiUrata
Suất phản chiếu hình học 0.0686
Tên chỉ định thay thế 1990 VB4
Đặt tên theo Yoshiaki Oshima
Kinh độ của điểm nút lên 232.11491
Acgumen của cận điểm 93.53753
Độ lệch tâm 0.0625227
Ngày khám phá 14 tháng 11 năm 1990
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.50