5589 De Meis

5589 De Meis là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1664.7669056 ngày (4.56 năm).[1]Nó được phát hiện ngày 23 tháng 9 năm 1990.