5576 Albanese

5576 Albanese (1986 UM1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 10 năm 1986 bởi CERGACaussols.

5576 Albanese

Suất phản chiếu hình học 0.0681
Tên chỉ định thay thế 1986 UM1
Cận điểm quỹ đạo 2.5683503
Khám phá bởi CERGA
Độ lệch tâm 0.0702602
Độ bất thường trung bình 174.05607
Nơi khám phá Caussols
Acgumen của cận điểm 68.00315
Chu kỳ quỹ đạo 1677.0178263
Độ nghiêng quỹ đạo 5.61154
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.20
Tên chỉ định 5576
Kinh độ của điểm nút lên 31.10243
Viễn điểm quỹ đạo 2.9565295
Ngày khám phá 16 tháng 10 năm 1986