5554 Keesey

5554 Keesey (1985 TW1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 15 tháng 10 năm 1985 bởi E. Bowell ở trạm Anderson Mesa thuộc Đài thiên văn Lowell.

5554 Keesey

Viễn điểm quỹ đạo 2.6879228
Độ bất thường trung bình 254.65482
Tên chỉ định thay thế 1985 TW1
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.8
Kinh độ của điểm nút lên 312.01934
Chu kỳ quỹ đạo 1227.8530274
Độ lệch tâm 0.1978014
Nơi khám phá trạm Anderson Mesa thuộc đài thiên văn Lowell
Acgumen của cận điểm 73.07933
Độ nghiêng quỹ đạo 7.71932
Cận điểm quỹ đạo 1.8001714
Ngày khám phá 15 tháng 10 năm 1985
Tên chỉ định 5554
Khám phá bởi E. Bowell