5532 Ichinohe

5532 Ichinohe (1932 CY) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 14 tháng 2 năm 1932 bởi Reinmuth, K.Heidelberg.

5532 Ichinohe

Chu kỳ quỹ đạo 2013.2978322
Độ nghiêng quỹ đạo 1.17406
Khám phá bởi Reinmuth, K.
Ngày khám phá 14 tháng 2 năm 1932
Cận điểm quỹ đạo 2.6877304
Độ bất thường trung bình 262.72909
Tên chỉ định 5532
Nơi khám phá Heidelberg
Viễn điểm quỹ đạo 3.5530140
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.1
Độ lệch tâm 0.1386507
Kinh độ của điểm nút lên 123.93192
Tên chỉ định thay thế 1932 CY
Acgumen của cận điểm 67.59281