55 Cancri f
55 Cancri f

55 Cancri f

55 Cancri f (viết tắt 55 Cnc f), cũng có định danh lf Rho1 Cancri f và có tên riêng chính thức là Harriot /ˈhæriət/,[2] là một ngoại hành tinh cách Trái Đất khoảng 41 năm ánh sáng trong chòm sao Cự Giải. Hành tinh thứ tư được biết đến (theo thứ tự khoảng cách) từ ngôi sao 55 Cancri và hành tinh đầu tiên có chữ "f" phía sau tên hành tinh.[3]

55 Cancri f

Kĩ thuật quan sát Quang phổ Doppler
Nhiệt độ 200–300 K (−73–27 °C; −100–80 °F)
Ngày khám phá 11 tháng 11 năm 2005 (công bố)
6 tháng 11 năm 2007 (xuất bản)
Acgumen của cận điểm 181.1 ± 60[1]
Bán trục lớn 0,781 ± 0,007 AU (116.800.000 ± 1.000.000 km)[1]
Biên độ 4.879 ± 0.6[1]
Cận điểm quỹ đạo 0,730 AU (109.200.000 km)
Viễn điểm quỹ đạo 0,833 AU (124.600.000 km)
Khám phá bởi Công bố bởi J. Wisdom
Xuất bản bởi D. Fischer
Củng điểm quỹ đạo 2,450,080.9108 ± 1.1[1]
Độ lệch tâm 0.2 ± 0.2[1]
Nơi khám phá  United States
Chu kỳ quỹ đạo 260.00 ± 1.1[1] Ngày
0.7118 Năm