55 Cancri e
55 Cancri e

55 Cancri e

55 Cancri e (viết tắt: 55 Cnc e) là một hành tinh ngoài hệ Mặt Trời quay xung quanh sao 55 Cancri A. Khối lượng của nó bằng khoảng 7,8 lần khối lượng Trái Đất và đường kính của nó gấp khoảng 2 lần đường kính Trái Đất[4]. Nó cần chưa đến 18 giờ để hoàn thành một quỹ đạo và nó được cho là hành tinh trong cùng trong hệ hành tinh của mình. 55 Cancri e được tìm ra ngày 30 tháng 8 năm 2004. Tuy nhiên, trước khi được tính toán lại và quan sát vào năm 2010, hành tinh này được cho là phải mất 2,8 ngày để quay xung quanh ngôi sao của mình.[2] Theo một số quan sát sơ khởi, như vào tháng 10 năm 2012, người ta tuyên bố rằng 55 Cancri e có thể là một hành tinh cacbon, và, đặc biệt hơn, một "hành tinh kim cương" qua khối lượng cacbon dưới dạng kim cương được ước tính ở bề mặt và trong lòng hành tinh này.[5][6][7]Vào tháng 7 năm 2014, Hiệp hội Thiên văn Quốc tế đã thực hiện một quá trình đặt tên cho các hành tinh ngoại và các ngôi sao chủ.[8] Quá trình liên quan đến việc đề cử và bỏ phiếu công khai cho các tên mới.[9] Vào tháng 12 năm 2015, IAU công bố tên mới cho hành tinh này là Janssen.[10] Tên mới do Hiệp hội Khí tượng và Hoá học Hà Lan đưa ra. Nó đại diện cho nhà sản xuất kính thiên văn và người sáng tạo kính thiên văn Zacharias Janssen.[11]

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: 55 Cancri e http://uk.reuters.com/article/2012/10/21/us-space-... http://www.space.com/14303-images-oozing-alien-pla... http://www.wired.com/2012/10/diamond-exoplanet/ http://www.spitzer.caltech.edu/news/1312-feature11... http://adsabs.harvard.edu/abs/2008ApJ...675..790F http://adsabs.harvard.edu/abs/2010ApJ...722..937D http://adsabs.harvard.edu/abs/2011ApJ...737L..18W http://adsabs.harvard.edu/abs/2012ApJ...759L..40M http://exoplanet.eu/planet.php?p1=55+Cnc&p2=e http://simbad.u-strasbg.fr/simbad/sim-id?Ident=55+...