20th_Century_Fox
20th_Century_Fox

20th_Century_Fox

Twentieth Century Fox Film Corporation (từ 1934 đến 1985 gọi là Twentieth Century-Fox Film Corporation), cũng được biết đến như 20th Century Fox, Fox 2000 Pictures, hay đơn giản Fox, là một trong sáu tập đoàn truyền thông lớn nhất nước Mỹ. Toạ lạc tại Century CityLos Angeles, phía Tây Beverly Hills, hãng là công ty con của Walt Disney Studios, một bộ phận của Công ty Walt Disney, sau khi mua lại từ News Corporation, đồng sở hữu bởi Rupert Murdoch.Tập đoàn được thành lập năm 28 tháng 12 năm 1934, là kết quả của sự hợp nhất Fox Film Corporation sáng lập bởi William Fox năm 1915, và Twentieth Century Pictures, ra đời năm 1933 bởi Darryl F. Zanuck, Joseph Schenck, Raymond GriffithWilliam Goetz.Trong hơn 83 năm,là một trong những hãng phim lớn của "Big Six" (sáu tập đoàn truyền thông lớn nhất nước Mỹ); được thành lập từ sự hợp nhất của Fox Film Corporation và Twentieth Century Pictures vào năm 1935. Năm 1985, hãng phim được News Corporation mua lại,và trở thành 21st Century Fox vào năm 2013 sau việc tái bố trí tài sản của News Corp. Năm 2019, Disney mua lại 20th Century Fox thông qua việc sáp nhập với 21st Century Fox. Bắt đầu với phim Breakthrough, tất cả các bản phát hành studio đã được phân phối bởi Walt Disney Studios Motion Pictures.Những bộ phim nổi tiếng nhất của 20th Century Fox gồm có Avatar, Titanic,Chiến tranh giữa các vì sao, Ở nhà một mình, Die Hard, Kỷ băng hà, Revenge of the Nerds, X-Men , Alien, Rio, Mr. Peabody & Sherman, PredatorAlien Vs Predator. Một số ngôi sao đã nổi lên từ Fox như Shirley Temple, Betty GrableMarilyn Monroe.

20th_Century_Fox