2003

2003 (số La Mã: MMIII) là một năm thường bắt đầu vào thứ tư trong lịch Gregory. Nó cùng lúc với những năm 5763–5764 trong lịch Do Thái, 1423–1424 trong lịch Hồi giáo, 1381–1382 theo lịch Ba Tư, và 2756 a.u.c.2003 được chỉ định là Năm Nước ngọt quốc tế, Năm Người tàn tậtchâu Âu, và Năm Blog. Trong lịch Trung Quốc, nó là năm Quý Mùi.