1954

1954 (số La Mã: MCMLIV) là một năm thường bắt đầu vào thứ sáu trong lịch Gregory. Nó cùng lúc với những năm 5714–5715 trong lịch Do Thái, 1373–1374 trong lịch Hồi giáo, 1332–1333 trong lịch Ba Tư, 4650–4651 (Ất Dậu) trong lịch Trung Quốc, 2497 trong dương lịch Thái, và 2707 a.u.c.

Liên quan