.ua

Bảo trợ Hệ thống Liên lạc
Năm ra đời 1992
Dùng cho Những trang có liên quan đến Ukraina
Dùng thực tế Phổ biến ở Ukraine
Cấu trúc Đăng ký ở cấp 3 dưới một số tên cấp 2, nhưng rõ ràng có một số đăng ký trực tiếp cấp 2 cho những chủ sở hữu thương hiệu
Tài liệu Tài liệu quy định
Tình trạng Đang hoạt động
Loại TLD Tên miền quốc gia cấp cao nhất
Đăng ký Hostmaster Ltd.
Trang web .ua NIC