.sh

.shtên miền quốc gia cấp cao nhất (ccTLD) của Saint Helena. Đăng ký tên miền quốc tế hóa cũng được chấp thuận (xem chi tiết).

.sh

Bảo trợ Chính phủ Saint Helena
Năm ra đời 1997
Dùng cho Những trang có liên quan đến Saint Helena
Tranh chấp Chính sách giải quyết tranh chấp
Dùng thực tế Sử dụng đa dạng;một ít trang thực sự ở Saint Helena nhưng phần lớn ở nơi khác
Giới hạn Đăng ký cấp 2 phải có chứng nhận chuyên nghiệp hoặc học thuật (rõ ràng không thực sự bắt buộc);đăng ký cấp 3 phải là công dân Saint Helena
Cấu trúc Đăng ký trực tiếp ở cấp 2 hoặc đăng ký tên cấp 3 dưới một số tên cấp 2
Tài liệu Điều khoản và điều kiện;Quy định
Tình trạng Đang hoạt động
Loại TLD Tên miền quốc gia cấp cao nhất
Đăng ký NIC.SH (điều hành bởi Cục Máy tính Internet)
Trang web NIC.SH