.sb

.sbtên miền quốc gia cấp cao nhất (ccTLD) của Đảo Solomon. Dịch vụ đăng ký được điều hành bởi Trung tâm Thông tin mạng Đảo Solomon sau đó đã chỉ định TPP Internet làm nhà đăng ký quốc tế.

.sb

Bảo trợ Công ty TNHH Telekom Solomon
Năm ra đời 1994
Dùng cho Những trang có liên quan đến Đảo Solomon
Dùng thực tế Được dùng ở Đảo Solomon
Giới hạn com.sbnet.sb không giới hạn; những tên khác có giới hạn bao gồm cả việc phải có mặt ở đất nước
Cấu trúc Đăng ký tên cấp 3 dưới một số tên cấp 2
Tình trạng Đang hoạt động
Loại TLD Tên miền quốc gia cấp cao nhất
Đăng ký Trung tâm Thông tin Mạng Đảo Solomon
Trang web nic.net.sb