.gr

.grtên miền quốc gia cấp cao nhất (ccTLD) của Hy Lạp. Việc đăng ký được thực hiện thông qua các cơ quan ủy quyền và các ký tự Hy Lạp trong tên miền cũng có thể đăng ký.

.gr

Bảo trợ FORTH
Năm ra đời 1989
Dùng cho Những trang có liên quan đến Hy Lạp
Dùng thực tế Rất phổ biến ở Hy Lạp
Giới hạn Tên miền cấp 2tên miền.com.gr đăng ký không có giới hạn; vài giới hạn áp dụng cho vài tên miền con cụ thể
Cấu trúc Đăng ký trực tiếp tên miền cấp 2 hoặc tên miền cấp 3 dưới một số tên cấp 2 khác nhau
Tài liệu Quy định (el)
Tình trạng Đang hoạt động
Loại TLD Tên miền quốc gia cấp cao nhất
Đăng ký FORTH-ICS
Trang web GR-Hostmaster