.eg

.egtên miền Internet cấp cao nhất dành cho quốc gia (ccTLD) của Ai Cập. Bất kỳ thực thể nào muốn đăng ký tên miền kết thúc bằng.eg phải có đại diện hoặc tên miền phải được lưu trữ ở máy chủ DNS Ai Cập.