Ủy ban thường vụ Quốc hội
Ủy ban thường vụ Quốc hội

Ủy ban thường vụ Quốc hội

Ủy ban thường vụ Quốc hội là cơ quan thường trực của Quốc hội Việt Nam.[1]Chính trị và chính phủ
Việt Nam

Liên quan

Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XIX Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XX Ủy ban Thường vụ Quốc hội Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Ủy ban Thường vụ Quốc hội Việt Nam khóa XIV Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Ủy ban nhân dân tỉnh Việt Nam Ủy ban Quân sự Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Ủy ban thường vụ Quốc hội http://web.archive.org/web/20010301214021/http://w... http://www.mod.gov.vn/wps/portal/!ut/p/b1/vZRZj6JA... http://www.mod.gov.vn/wps/portal/!ut/p/b1/vZTLjqJA... http://www.mod.gov.vn/wps/portal/!ut/p/b1/vZTLkqIw... http://www.mod.gov.vn/wps/portal/!ut/p/b1/vZTZcqJA... http://www.mod.gov.vn/wps/portal/!ut/p/b1/vZTbjqJA... http://quochoi.vn/UBTVQH/Pages/default.aspx http://vietlaw.quochoi.vn/Pages/vbpq-toan-van.aspx... https://tuoitre.vn/truong-hop-dbqh-dinh-the-huynh-...