Ủy ban thường vụ Quốc hội Việt Nam khóa XIV

Ủy ban thường vụ Quốc hội Việt Nam khóa XIV nhiệm kì 2016-2021 được Quốc hội Việt Nam khóa XIV bầu lên trong Kỳ họp thứ nhất diễn ra từ ngày 20 đến ngày 29 tháng 7 năm 2016 tại Hà Nội. Ngày 22 tháng 11 năm 2019, ông Nguyễn Khắc Định, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Việt Nam khóa 14 được miễn nhiệm ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội. Ba ngày sau (25/11/2019), ông Hoàng Thanh Tùng được bầu làm tân ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa 14 thay thế ông Nguyễn Khắc Định.

Liên quan

Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XIX Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XX Ủy ban Thường vụ Quốc hội Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Ủy ban Thường vụ Quốc hội Việt Nam khóa XIV Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Ủy ban nhân dân tỉnh Việt Nam Ủy ban Quân sự Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Ủy ban thường vụ Quốc hội Việt Nam khóa XIV http://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-su/ong-dinh-la-t... http://web.archive.org/web/20010301214021/http://w... http://web.archive.org/web/20170712022952/http://v... http://web.archive.org/web/20170712025051/http://v... http://web.archive.org/web/20170712025934/http://t... http://web.archive.org/web/20170712130936/http://t... http://web.archive.org/web/20170712140004/http://q... http://web.archive.org/web/20171025162230/http://t... http://web.archive.org/web/20171027123317/http://w... http://web.archive.org/web/20171208081327/http://v...