Ủy ban thường vụ Quốc hội Việt Nam khóa XIV

Ủy ban thường vụ Quốc hội Việt Nam khóa XIV nhiệm kì 2016-2021 được Quốc hội Việt Nam khóa XIV bầu lên trong Kỳ họp thứ nhất diễn ra từ ngày 20 đến ngày 29 tháng 7 năm 2016 tại Hà Nội. Ngày 22 tháng 11 năm 2019, ông Nguyễn Khắc Định, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Việt Nam khóa 14 được miễn nhiệm ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội. Ba ngày sau (25/11/2019), ông Hoàng Thanh Tùng được bầu làm tân ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa 14 thay thế ông Nguyễn Khắc Định.

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Ủy ban thường vụ Quốc hội Việt Nam khóa XIV http://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-su/ong-dinh-la-t... http://web.archive.org/web/20010301214021/http://w... http://web.archive.org/web/20170712022952/http://v... http://web.archive.org/web/20170712025051/http://v... http://web.archive.org/web/20170712025934/http://t... http://web.archive.org/web/20170712130936/http://t... http://web.archive.org/web/20170712140004/http://q... http://web.archive.org/web/20171025162230/http://t... http://web.archive.org/web/20171027123317/http://w... http://web.archive.org/web/20171208081327/http://v...