Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam
Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam

Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam


Đảng kỳ Đảng Cộng sản Việt Nam
Huy hiệu Ủy ban Kiểm tra Trung ương ĐảngNghiêm Phú Cường
{{{a}}}
Chính trị và chính phủ
Việt Nam
Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam là cơ quan kiểm tra, giám sát chuyên trách của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được quy định trong Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; tham mưu, giúp Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam

Chức năng Cơ quan kiểm tra, giám sát chuyên trách tối cao của Đảng Cộng sản Việt Nam
Phó Chủ nhiệm (6) Bùi Thị Minh Hoài - Th.trực
Mai Trực
Nguyễn Thanh Sơn
Tô Quang Thu
Hoàng Văn Trà

Nghiêm Phú Cường

Địa chỉ 4 đường Nguyễn Cảnh Chân, phường Quán Thánh, quận Ba Đình, Hà Nội
Cơ quan chủ quản Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam
Bộ Chính trị
Ban Bí thư Trung ương
Ngày truyền thống 16 tháng 10
Ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng
Trang web ubkttw.vn
Thành lập 1948
Văn bản Ủy quyền Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam
Bầu bởi Đại hội Đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam
Cấp hành chính Cấp Trung ương
Chủ nhiệm Trần Cẩm Tú

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam http://web.archive.org/web/20170414165546/http://t... http://baochinhphu.vn/Phap-luat/Khai-tru-ong-Trinh... http://www.baoquangngai.vn/channel/2023/201203/Ky-... http://laodong.com.vn/chinh-tri/uy-ban-kiem-tra-tr... http://www.nhandan.com.vn/chinhtri/item/24901002-k... http://www.mod.gov.vn/wps/portal/!ut/p/b1/vZRZj6JA... http://www.mod.gov.vn/wps/portal/!ut/p/b1/vZTLjqJA... http://www.mod.gov.vn/wps/portal/!ut/p/b1/vZTLkqIw... http://www.mod.gov.vn/wps/portal/!ut/p/b1/vZTZcqJA... http://www.mod.gov.vn/wps/portal/!ut/p/b1/vZTbjqJA...