Động vật Chân khớp
Động vật Chân khớp

Động vật Chân khớp

Động vật Chân khớp hay Động vật Chân đốt là những động vật không có xương sống, có một bộ xương ngoài (bộ xương vĩnh viễn), một cơ thể chia đốt và những đốt phụ. Động vật Chân khớp thuộc Ngành Chân khớp (Arthropoda từ tiếng Hy Lạp ἄρθρον arthron, "khớp", và ποδός podos "chân", nghĩa là "chân khớp"). Có hơn 1 triệu loài chân khớp được mô tả, khiến chúng chiếm trên 80% tất cả các sinh vật được tìm thấy, và là một trong hai nhóm động vật thực sự sinh sống được ở môi trường khô – nhóm khác là động vật có màng ối. Chúng có kích thước từ rất nhỏ như sinh vật phù du cho đến chiều dài vài mét.

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Động vật Chân khớp http://www.samuseum.sa.gov.au/Journals/TRSSA/TRSSA... http://www.amonline.net.au/palaeontology/pdf/girib... http://www.biomedcentral.com/1471-2148/7/S2/S8 http://gsa.confex.com/gsa/2003AM/finalprogram/abst... http://books.google.com/?id=8WkjD3L_avQC&pg=PA53&d... http://books.google.com/?id=AyXPQzEwqPIC&pg=PA9&lp... http://www.insectlifeforms.com/Phylums488/JOINTED_... http://www.newscientist.com/channel/life/dn14903-f... http://www.senckenberg.de/files/content/forschung/... http://biosys-serv.biologie.uni-ulm.de/Downloadfol...