Đồ họa thông tin

Đồ họa thông tin (tiếng Anh: infographic, là từ ghép của Information graphic), là sự kết hợp thông tin ngắn gọn với hình ảnh minh họa và màu sắc sinh động, bắt mắt để có thể truyền đạt thông tin nhanh và rõ ràng hơn.[1][2][3]Đồ họa thông tin còn được hiểu là dạng "thiết kế đồ họa thông tin" để trình bày thông tin, dữ liệu hoặc kiến thức phức tạp một cách nhanh và rõ ràng, hình ảnh hóa các thông tin, dữ liệu phức tạp thông qua sự kết hợp và lồng ghép các yếu tố như biểu tượng, kí hiệu, bản đồ… để từ đó có thể thấy được xu hướng và đặc điểm của thông tin được nói đến.[4][5]Thiết kế đồ họa thông tin thường bị giới hạn ở phần chữ viết nên Đồ họa thông tin tập trung diễn đạt các thông tin cần nói bằng hình ảnh nhiều hơn. Với thông tin dạng đồ họa, các đơn vị kinh doanh trong lĩnh vực khoa học, toán học hay các lĩnh vực phức tạp khó truyền đạt thông tin như nghiên cứu thị trường, xây dựng, y tế sẽ dễ dàng diễn giải các số liệu, tài liệu chuyên ngành của mình một cách ngắn gọn và dễ hiểu.[6]

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Đồ họa thông tin http://www.socialsamosa.com/2019/05/infographic-im... https://www.brafton.com/blog/creation/8-types-of-i... https://www.cocacolavietnam.com/cau-chuyen-ve-coca... https://contentmarketinginstitute.com/2018/02/big-... https://www.designbold.com/academy/vi/infographic-... https://digitalmarketingphilippines.com/10-reasons... https://sites.google.com/site/infographiccntt2/inf... https://www-03.ibm.com/press/us/en/photo/47161.wss https://insights.newscred.com/the-20-best-infograp... https://www.ventureharbour.com/the-anatomy-of-crea...